Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Recherche

29 novembre 2006 3 29 /11 /novembre /2006 15:23

                  O mănăstire născută pe ruinele unei tabere pioniereşti         

         Aşezământul monahal „Sfântul Vasile cel Mare” îşi aşteaptă pelerinii       

        Pe şoseaua principală Chişinău-Rezina, la kilometrul 27 de Orhei, o troiţă indică drumul spre Mănăstirea "Sfântul Vasile cel Mare". De la şosea, un drum bătrân de ţară şerpuieşte spre miezul pădurii, cam 50 de metri.  Puţini călători ştiu, însă, că acolo există un loc izolat de lume, unde se întâmplă lucruri minunate. Uimiţi de mesajul indicatorului, doar cei mai curioşi dintre pelerini ajung în acel loc aproape necunoscut, deoarece nu figurează pe traseele turistice.  În 1999, o mână de călugări a înfiinţat acolo, pe ruinele unei tabere pioniereşti, un aşezământ monahal, care azi poartă hramul unui Sfânt Părinte de primă importanţă. Zilnic, patru măicuţe împreună cu părintele lor duhovnic, se dăruiesc postului şi cumpătării, înălţând rugăciuni pentru întreaga ortodoxie românească. Deşi se află în vecinătatea satului Cuizăuca, rar suflet poposeşte acolo pentru închinare şi rugăciune. Monahii sunt îngăduitori cu localnicii deosebit de afectaţi încă spiritual de regimul  comunist, care nu înţeleg rostul şi menirea jertfei duhoviceşti.

         Autocare  încărcate cu peregrini ce fac turul mănăstirilor basarabene, circulă cu nepăsare pe lângă acel loc, spre Saharna, Ţâpova şi spre alte mănăstiri istorice. La schitul de la Cuzăuca, prin râvna extraordinară a celor câteva maici şi a păstorului lor, călătorul mai aproape de Dumnezeu îşi găseşte cuvântul de întărire şi creştere duhovnicească. Ajuns în altarul naturii, pătrunzi într-o împărăţie a liniştii şi ascezei, propice vieţii monahale.

          În inima pădurii Orheiului, cinci suflete înalţă rugăciuni  către  Domnul

 

O bisericuţă neobişnuită, îmbrăcată în flori şi icoane, pare îngenunchiată sub cerul liber. Nici nu-ţi vine să crezi că, acum 20 de ani, pe acel loc se organizau "pohoduri" pioniereşti şi comsomoliste. Pe prag te întâmpină maica Heruvima, stareţa mănăstirii. Este tânără,  frumoasă şi, mai ales primitoare. Vorbeşte într-o limbă română perfectă, are studii superioare şi începi să te miri cum a putut să se retragă departe de lume. A studiat la Sankt-Petersburg şi a revenit acasă pentru a duce pravila călugărească printre ai săi. Are talent vocal, de-a lungul anilor manifestând un succes extraordinar în muzica corală. Măicuţa ne dăruieşte câte o iconiţă cu Sfântul Ierarh Vasile şi ne povesteşte cum este să trăieşti în leagănul sfânt, între cer şi pământ. A renunţat demult la confort. Când era în lume, acasă, pe canapea nu avea un somn atât de uşor ca în prezent, pe un pat mai mult improvizat.

Deşi se află în sânul naturii, romantismul dispare cu desăvârşire. Măicuţele sunt încercate în permanenţă de ispitele şi greutăţile cotidiene. Pentru a le înfrunta, călugăriţele fac ascultări, adică  toate muncile gospodăreşti. Cea mai mare luptă a monahiilor se duce împotriva firii omeneşti, dar şi a vrăjmaşului sufletelor. Cât de greu nu le-ar fi, ele nu vor să-şi lepede jurământul pe care l-au dat lui Dumnezeu. Şi Hristos le apără de răutăţile omeneşti, iar dacă sunt ameninţate de foame sau de frig, neapărat porţile curţii se deschid pe neaşteptate şi intră câte un creştin cu ajutoare.

Mănăstirea „Sfântul Vasile cel  Mare” a fost înfiinţată acum şapte ani de câţiva călugări, risipiţi ulterior prin lume. Obştea actuală se nevoieşte acolo din 2002. La început, mănăstirea purta hramul Cuviosului Efrem Sirul şi a lui Antim Ivireanul. Nu a mai putut fi menţinut, în opinia unor creştini,  deoarece Antim Ivireanul este un sfânt şi cărturar român, fost mitropolit al Ţării Româneşti între 1708 şi 1716, iar o parte a bisericii moldoveneşti se subordonează Bisericii Ortodoxe Ruse.

Schitul a fost deschis la iniţiativa Protopopiatului Rezina pe locul unei foste tabere pioniereşti. Şi nu întâmplător. Părinţii au tot căutat prin arhive, unde au mai existat mănăstiri în cursul istoriei. Şi, minune! S-a ajuns la descoperirea uneia pe teritoriul localităţii Cuizăuca, chiar pe amplasamentul actual.

Conform arhivelor documentare, cu aproximativ 300 de ani în urmă, pe acel loc exista o mănăstioară. Un hrisov domnesc din 1778 arată că voievodul Alexandru Ghica delimita proprietăţile a doi moşieri, care se judecau  pentru nişte terenuri ce atingeau  teritoriul mănăstirii Cuizăuca. Nu se ştie exact cât timp a existat mănăstirea. Localnicii n-o reţin. Se presupune că întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, arhiepiscopul Dimitrie Sulima, succesorul binecunoscutului mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a dus o campanie de închidere a mănăstirilor mici care nu aveau subzistenţă economică şi, probabil, aşezământul monahal ar fi fost închis. Conform altor versiuni, mănăstirea a dispărut în urma unor invazii tătare sau a vre-unei rebeliuni ţărăneşti.

 Părintele Eftimie: "Pentru ridicarea spirituală a creştinilor basarabeni mai este mult de făcut"

             Sufletul schitului este părintele duhovnic Eftimie, care prin grija sfântului ocrotitor, a Ierarhului Vasile, dar şi a unor stareţi locali, a venit acolo în 2003.  Este originar dintr-o localitate timişoreană. A trăit la Mănăstirea Bistriţa, ctitoria lui Alexandru cel Bun, una dintre cunoscutele aşezăminte monahale din imediata vecinătate a Cetăţii Neamţ. A dorit să se apropie de viaţa bisericească din Basarabia. A trecut Prutul şi a ajuns sub ascultarea iscusitului stareţ duhovnic Damian de la Mănăstirea Dobruşa, care l-a apreciat şi l-a rugat să rămână în această parte a ţării pentru a participa la anihilarea vidului spiritual. Astfel, părintele Eftimie, lasă toate sfinţeniile Moldovei vechi de peste Prut, lasă icoana făcătoare de minuni a sfintei Ana cu Maica Domnului în braţe, pe care o deţine Mănăstirea Bistriţa. Lasă patul de fier al voievodului Ştefan cel Mare, unul dintre obiectele de preţ ale secularei sale mănăstiri, şi vine în Basarabia.  "Pentru ridicarea spirituală a poporului în părţile acestea este mult de făcut. Acelaşi regim comunist a existat şi în România, dar n-a reuşit să intre în conştiinţa omului de rând, asemeni represiunii şi otrăvii sovietice.  În România nu au fost distruse locaşurile sfinte şi mănăstirile într-o asemenea măsură. Aici înstrăinarea de Dumnezeu şi de biserică este cu mult mai puternică", consideră părintele Eftimie.

           Părinţii de la Bistriţa îl sfătuiau să nu-şi părăsească mănăstirea. Chiar şi Mitropolitul Moldovei, ÎPS Daniel, s-a lăsat cu greu convins să-i dea acordul. Părintele Eftimie a ales calea cea mai îngustă: intenţia lui este ca mănăstirea din pădurea Orheiului să funcţioneze şi să atragă creştinii din zonă. Ar vrea să înalţe acolo o bisericuţă din talpă, deoarece  serviciile divine se ţin în prezent într-un locaş improvizat - o fostă locaţie pionierească -  unde se recitau odată poezii cu caracter ateu, se spuneau lucruri jignitoare la adresa preoţimii. Deşi locul a fost sfinţit, nu este cel mai indicat pentru biserică, este de părere părintele. Dacă toţi ce citesc aceste însemnări ar ajunge la acel schit şi ar dona atât cât să cumperi o pâine sau un pachet de ţigări, credem că visul acestui duhovnic ar fi mai aproape de realitate. Mâna de oameni din miezul pădurii orheiene, reuşeşte în timp record să facă lucruri incredibile.

         Sprijiniţi de creştinii întâmplători, care au cumpărat câte o lumânare sau au plătit slujbe, micuţa obşte a reuşit să-şi încropească o gospodărie. "Procedăm asemeni cuviosului Benedict, care sfătuia: „munceşte şi te roagă”. Munca noastră se împarte între rugăciune şi munca gospodărească. Păzim tipicul monahal, după putere", spune sfinţia sa. 

          Oamenii au organizat o fântână pe teritoriu, au schimbat bolţile sfântului locaş şi l-au repictat. Au adus iconostasul bisericii de iarnă de la Mânăstirea Saharna, pe care l-am refăcut totalmente. "Ascultările în schitul nostru se fac ad-hoc, în funcţie de situaţiile care apar. Ascultările în mănăstirile mari sunt organizate altfel. Acolo fiecare călugăr are anumite responsabilităţi: la bucătărie, la biserică sau în câmp. Noi avem un număr de păsări, purcei, o vacă şi un cal, care trebuie îngrijite. Pentru strictul necesar ne ajunge. În plus, lucrăm şi la micuţul nostru şantier", povesteşte preotul. 

          Mănăstirea dispune de un hectar de pământ, care necesită mari cheltuieli. Călugării au încercat să obţină sprijinul autorităţilor în rezolvarea problemelor lor. "Autorităţile, de obicei, sunt foarte amabile, însă ne hrănesc doar cu promisiuni. Puţinii creştini care vin, se miră, cum reuşim să mergem înainte. Deşi suntem situaţi pe traseul turistic principal, sute şi mii de autobuze nu poposesc la noi. Ghizii motivează că şoferii sunt plătiţi la kilometru şi  n-au dreptul să staţioneze", a remarcat preotul. În schimb, premierul Vasile Tarlev, Pantelei Tâltu, fostul şef al Cancelariei Guvernului şi preşedintele raionului Rezina au poposit pe la schit şi au asigurat măicuţele de tot sprijinul, care întârzie mult să apară. 

     Pelerinii, de asemenea, sunt păsări rare pe acolo. Bisericuţă din pădure multora li se pare o ciudăţenie. Zilnic, călugării noştri înalţă rugăciuni pentru întreaga ortodoxie românească. Părintele Eftimie poartă un război nevăzut cu uneltirile lumeşti şi nu numai. La rugămintea creştinilor, el citeşte grelele Molifte ale Sfântului Vasile cel Mare, slujbe ortodoxe deosebit de puternice pentru uşurarea sufletului şi trupului omenesc de necurăţii. "Localnicii nu înţeleg că mănăstirile sunt nişte oaze spirituale, locuri de refugiu a sufletului. Există anumite nevoi spirituale, pe care nu le poate satisface preotul de mir, cu familie şi greutăţi lumeşti.  Nu ne izolăm de problemele vieţii cotidiene, ci ne rugăm pentru toţi creştini care se adresează cu diferite probleme", explică duhovnicul. Călugărilor nici prin cap nu le-a trecut să-şi cumpere un televizor. Ziare citesc doar uneori.

          "Cereţi şi vi se va da, bateţi şi vi se va deschide..."                 

              Întrebând despre  lucrurile  minunate de pe locşorul sfinţit din crâng, observi modestia şi puritatea părintelui Eftimie. El susţine  că o personalitate spirituală niciodată nu se va lăuda cu minunile săvârşite de Dumnezeu. "Puterea divină lucrează. Noi ne rugăm pentru toţi creştinii. Unei persoane poate să i se îndeplinească o dorinţă, alteia nu, în funcţie de credinţa pe care o are. Nimic nu este în meritul nostru personal. Cu părere de rău, creştinii înţeleg greşit rolul clerului. Ei plătesc la biserică pentru o cauză oarecare, în ideea ca părintele să se roage. Uneori, oamenii uită că au şi ei responsabilităţi:  să se roage şi să postească asemeni acelui sol al rugăciunii", a afirmat cuviosul părinte. 

       Nu trebuie să postească doar maicile şi călugării, că noi înşine, în primul rând,  să ne rugăm - ne învaţă părinţii.  Rugăciunea este eficientă în măsura în care şi creştinii colaborează. Părintele Eftimie ne îndeamnă la un exerciţiu spiritual: slujbe şi milostenii. "Nu pot promite şi nici a mă lăuda pentru succesul rugăciunilor. Cereţi şi vi se va da, cum spun scripturile. Cunosc multe persoane care s-au rugat cu credinţă, au primit uşurare sufletească şi li s-au rezolvat probleme mari. Mirii care nu puteau avea copii, au fost miluiţi. Relaţiile încordate interpersonale au dispărut. Alţii care au dorit o călătorie şi au întâmpinat multe piedici, şi-au rezolvat problema etc. "Să ne rugăm sfinţilor, care sunt sunt eroii noştri în viaţa de zi cu zi să ne apropie de Dumnezeu. Sunt nişte modele de urmat, avocaţi în faţa lui Dumnezeu pentru noi. Puterea Maicii Domnului o poate simţi oricine. Au fost cazuri, când oamenii care au murit şi nu şi-au spovedit păcate, au fost înviaţi de Precista ca să-şi mărturisească, şi să adoarmă apoiu întru Domnul liniştiţi", a remarcat preotul

       În ziua de astăzi, puţini dintre oameni vor să se retragă la mănăstire. Există o părere încetăţenită, precum că acolo vin oamenii inadaptaţi la viaţa socială, cei disperaţi sau care suferă din cauza sărăciei. " Nu este adevărat. Dacă RM este cea mai săracă ţară din Europa,  totuşi, numărul de monahi şi monahii este cel mai mic. În ţări dezvoltate, precum Grecia sau chiar Cipru, procentajul călugărilor la nivelul total de populaţie, este cu mult mai ridicat. În România, Bulgaria sau Serbia, mănăstirile sunt cu mult mai dezvoltate", a menţionat părintele duhovnic al mănăstirii de la Cuizăuca.

                                                                                          de Angelina OLARU

Imaginile sunt capturi facute după o emisiune a programului Baştina a TV Moldova, oferite de autorul textului, Angelina Olaru.

Partager cet article

Repost 0
Published by Vladimir BULAT - dans manastiri-basarabene
commenter cet article

commentaires

Vladimir 04/12/2006 21:01

Si mie mi se pare ca astfel de locuri atesta o dorita si mult-ravnita normalitate, si asta intr-o vreme in care cresc si cresc catedrale!!! catedrale peste tot, ca si cum trairea duhivniceasca ar fi in forme, in monumentalitate. Credinta poate fi monumentala, dar monumentalitatea nu confera mai multa traire...Sa ne bucuram cu totii ca Ortodoxia este vie, discreta, autentica, ca exista traitori adevarati care se roaga pentru noi, dar si noi trebuie sa ne rugam pentru ei, dar sa-i si ajutam dupa putinetele noastre...

Octavian 04/12/2006 12:08

Foarte interesant materialTatal meu este din Cuizauca. Respectiv am bunei acolo. Pe vremuri, vara imi pierdeam vremea prin fosta tabara pioniereasca. Amintiri, amintiri .....

vlah 03/12/2006 20:50

Minunat!  Multumesc mult pentru acest articol, as vrea sa aflu cat mai multe despre manastirile din Basarabia!

Artur Silvestri 30/11/2006 21:37

30 Noiembrie 2006,Sf.Apostol Andrei,Ocrotitorul RomanieiDraga Domnule Bulat,Multumesc pentru atragerea atentiei asupra acestui splendid eseureportericesc despre schitul "Sf.Vasile cel Mare"; il vom mentiona inrevista ANALIZE SI FAPTE si in BOABE DE GRAU,nr.2, care apare saptamana viitoare.De altfel,acest site l-am recomandat anterior,cred ca acum cam o luna si jumatate,la propunerea dlui Dan Culcer,de la Paris,care il cunostea si il aprecia.As fi multumit daca mi-ati mai da si alte indrumari privindcontributii de acest fel din Basarabia.Cu calde, bune doriri,Silvestri